PRACOWNIA GENETYKI MOLEKULARNEJ I CYTOGENETYKI

Skład Zespołu Pracowni

Z-ca Kierownika Pracowni

dr n. med. Anna Pastwińska
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Diagności laboratoryjni:

dr n med. Chudy Agnieszka specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
dr Monika Kolanowska
mgr Chmarzyńska-Mróz
Elżbieta specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Kulikowska Anna specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Moskowicz Albert specjalista hematologii laboratoryjnej
mgr inż. Stefaniak Agnieszka specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Bluszcz Aleksandra
mgr Imbierska Sylwia
mgr Pawluk Katarzyna

mgr Sankowski Bartłomiej

Biotechnolodzy:

dr n. med. Marcin Machnicki
mgr Alicja Krop

Technicy:

Królak Monika technik analityki medycznej
lic. Alicja Lesiak

 

Informatyk

dr Piotr Stawiński

Konsultant

prof. dr hab. med. Rafał Płoski
lekarz, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa
tel. 22 599 16 92, 22 317 99 67
e-mail: pbigm[at]uckwum.pl