Wykonywane badania w Pracowni Genetyki Molekularnej i Cytogenetyki