LABORATORIUM DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JÓZEFA POLIKARPA BRUDZIŃSKIEGO W WARSZAWIE (DSK)

Icon

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Piętro II, Blok 2H i 2G

Struktura Laboratorium

Wykaz badań laboratoryjnych

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego

Skład Zespołu Laboratorium

Kierownik Laboratorium

prof. dr hab. med. Urszula Demkow
lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, immunolog, diagnosta laboratoryjny
e-mail: urszula.demkow[at]uckwum.pl
tel. 22 317 95 11
2G.036

Zastępca Kierownika Laboratorium

dr n. med. Marzena Modzelewska
diagnosta laboratoryjny, specjalista z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej
tel. 22 317 96 30
e-mail: marzena.modzelewska[at]uckwum.pl
2G.038

Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej i Banku krwi

mgr Małgorzata Skrzypczak-Pamięta
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 22 317 95 12
e-mail: malgorzata.skrzypczak-pamieta[at]uckwum.pl
2H.011

Kierownik ds. Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych

mgr Barbara Gałązka
diagnosta laboratoryjny, specjalizacja z zakresu analityki klinicznej
tel. 22 317 94 95
e-mail: barbara.galazka[at]spdsk.edu.pl
piętro II, odc. H, pok. 011

Sekretariat Laboratorium DSK

Monika Dybus-Mostowska
sekretarka medyczna
tel. 22 317 95 11
e-mail: laboratorium.dsk[at]uckwum.pl
2G.037

Skontaktuj się z nami

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej – UCML
Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (DSK)
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Laboratorium (2G.037)
Monika Dybus-Mostowska – sekretarka medyczna
tel./fax 22 317 95 11
e-mail: laboratorium.dsk[at]uckwum.pl