LABORATORIUM DSK – STRUKTURA ZAKŁADU

Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie mieści się w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w Bloku 2H i 2G.

Laboratorium pełni rolę laboratorium diagnostycznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK) – numer identyfikacyjny w Ewidencji Laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – 1513. W strukturze ZDL wyodrębniono Działy diagnostyczne obejmujące poszczególne Pracownie specjalistyczne:

Icon

Punkt Przyjęć i Rejestracji  Materiału
– 2H.027
tel. 22 317 95 01

Dowiedz się więcej

Icon

Pokój wstępnej obróbki materiału/
Rejestracja badań wysyłkowych
– 2H.026
tel. 22 317 94 99

Icon

Pracownia Koagulologii
– 2H.006
tel. 22 317 94 76

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Analityki Ogólnej
– 2H.021
tel. 22 317 94 93

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Immunochemii
– 2H.013
tel. 22 317 94 81

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Biochemii
– 2H.019
tel. 22 317 94 89

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Badań Pilnych
– 2H.020
tel. 22 317 94 97

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Alergologii
– 2H.017
tel. 22 317 94 73

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Autoimmunologii
– 2H.008, 2H.009; 2H.010
tel. 22 317 94 75

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Zaburzeń
Metabolizmu  i Terapii Monitorowanej

– 2H.016 i 2H.018
tel. 22 317 94 87

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank krwi
2H

Dowiedz się więcej

Icon

Pracownia Cytometrii Przepływowej
– 2H.033  i 2H.032
tel. 22 317 95 05, 317 95 03

Dowiedz się więcej