W Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM, kierowanej przez prof. Bożenę Werner, u 9-letniej dziewczynki z niewydolnością serca wykonano pierwsze w historii Kliniki wszczepienie stymulatora serca z wykorzystaniem selektywnej stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa. Ta procedura zwana LBBP – Left Bundle Branch Pacing jest najbardziej zaawansowanym rodzajem fizjologicznej stymulacji serca (CSP – Conduction System Pacing). Stosowana coraz częściej u dorosłych, daje nowe możliwości leczenia także u dzieci z bradyarytmią oraz niewydolnością serca – potwierdził prof. Marcin Grabowski kierownik Kliniki Kardiologii UCK WUM.
LBBP to zaawansowana technologia, polegająca na wkręceniu specjalnej elektrody w niewielką strukturę wewnątrz serca, gdzie naturalnie przewodzone są impulsy elektryczne Dzięki temu stymulacja mięśnia odbywa się w sposób zgodny z naturalnymi procesami

Więcej szczegółów: https://www.wum.edu.pl/node/18516