24 czerwca 2024 r. Rektor WUM prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong przychylił się do rekomendacji Samorządu Studentów i powołał prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Roberta Gałązkowskiego na stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Dotychczas prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski pełnił funkcję prodziekana ds. dietetyki i ratownictwa medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Prof. Robert Gałązkowski jest szefem Mobilnej grupy zabezpieczenia medycznego LPR. Do zadań grupy należy m.in. transport medyczny do Polski pacjentów spoza granic kraju oraz udział w krajowych i zagranicznych akcjach ratunkowych lub ratunkowo-ewakuacyjnych wobec osób znajdujących się w stanie zagrożenia lub mogących się w nim znaleźć. Wcześniej przez 16 lat był dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.