W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM odbyły się zabiegi wszczepienia implantowalnych pomp infuzyjnych służących do leczenia bólu przewlekłego dwóm pacjentom cierpiącym z powodu bólu w przebiegu choroby nowotworowej. Tym samym Polska dołączyła do grupy państw wykorzystujących nowoczesne technologie i środki w terapii bólu. Pacjenci leczeni są w Poradni Leczenia Bólu I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SKDJ, kierowanej przez dr. hab. Janusza Trzebickiego. Po wyczerpaniu możliwości skutecznej farmakoterapii oraz dostępnych metod niefarmakologicznych leczenia bólu pacjenci wyrazili zgodę na nowatorskie leczenie zykonotydem (substancja czynna) podawanym w ciągłym wlewie do przestrzeni podpajęczynówkowej. Terapia ta jest zarejestrowana w Europie, w Polsce zastosowano ją po raz pierwszy.

Zabiegi zostały przeprowadzone na bloku operacyjnym Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SKDJ UCK WUM. Obecnie pacjenci są na etapie ambulatoryjnego miareczkowania adekwatnej dawki zykonotydu, które jest przeprowadzane w Poradni Leczenia Bólu, jednak już teraz można stwierdzić, że w obu przypadkach osiągnięto istotną redukcję przyjmowanych wcześniej opioidowych leków przeciwbólowych przy jednoczesnym zmniejszeniu dolegliwości bólowych.

Więcej szczegółów: https://www.wum.edu.pl/Nowatorska-terapia-przeciwbolowa-po-raz-pierwszy-wPolsce