8 lipca 2024r. sześciu specjalistów z UCK WUM w różnych dziedzinach medycyny otrzymało od wojewody mazowieckiego, Mariusza Frankowskiego, powołania na konsultantów wojewódzkich. Są to:

  • Dr Joanna Lange z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego będzie pełniła – po raz pierwszy – funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci,
  • Dr hab. Janusz Trzebicki, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
  • Prof. Mariusz Frączek, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej będzie ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej,
  • Dr Elżbieta Kozak-Szkopek z Zakładu Pielęgniarstwa Geriatrycznego będzie ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie geriatrii,
  • Prof. Magdalena Durlik, kierownik Kliniki Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych będzie ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie nefrologii,
  • Prof. Sławomir Nazarewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej będzie ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Kadencja konsultantów wojewódzkich trwa pięć lat. Wojewoda powołuje ich w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do ich zadań należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanych kształceń i doskonaleń zawodowych. Rolą konsultantów jest też przygotowywanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach. W województwie mazowieckim powołanych jest ponad stu konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia.