KLINIKA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII

Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii

Icon

Oddział Kliniczny
Piętro IV

Pracownia
diagnostyki audiologicznej

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
specjalista otolaryngologii dziecięcej

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego

dr n. med. Małgorzata Dębska-Rutkowska
specjalista otolaryngologii dziecięcej

Kadra lekarska

dr n. med. Małgorzata Dębska-Rutkowska specjalista otolaryngologii dziecięcej
dr n. med. Monika Jabłońska-Jesionowska specjalista otolaryngologii dziecięcej
dr n. med. Piotr Kwast specjalista otolaryngologii
dr n. med. Elżbieta Niemczyk specjalista otolaryngologii
dr n. med. Anna Tuszyńska specjalista otolaryngologii
lek. med. Marta Grotthuss specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii
lek. med. Piotr Pasternak specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii
lek. med. Jolanta Jadczyszyn specjalista otolaryngologii dziecięcej
lek. med. Magdalena Frąckiewicz specjalista otolaryngologii dziecięcej
lek. med. Agata Wasilewska specjalista otolaryngologii dziecięcej
lek. med. Agnieszka Obarska specjalista otolaryngologii dziecięcej
lek. med. Małgorzata Badełek -Izdebska specjalista otolaryngologii dziecięcej
lek. med. Karolina Raczkowska-Łabuda
specjalista otolaryngologii
lek. med. Alicja Piotrowska
specjalista otolaryngologii
lek. med. Maria Wolniewicz
specjalista otolaryngologii
lek. med. Tomasz Lis
specjalista otolaryngologii
lek. med. Maciej Pilch
specjalista otolaryngologii
lek. med. Bartosz Marcinkiewicz specjalista otolaryngologii
lek. med. Michalina Nowocień specjalista otolaryngologii

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
Jolanta Rączka

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 97 21
czynne w godz. 7:00-14:35
e-mail: laryngologia.dsk[at]uckwum.pl
Sekretariat nie prowadzi zapisów na wizyty do Poradni.