Klinika Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Klinika
Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

Klinika
Dermatologiczna

Klinika Medycyny
Paliatywnej

Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika
Okulistyki

Klinika Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Szpitalny Oddział
Ratunkowy

Zakład Radiologii
Klinicznej

Apteka
Szpitalna

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

Skontaktuj się z nami

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
tel. +48 22 502 20 00