KLINIKA UROLOGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ

W skład Kliniki wchodzą:

Icon

Oddział Urologiczny
Piętro I

Icon

Blok Operacyjny
Piętro III

Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Czynnościowej, Endourologii i ESWL

Skład Zespołu

Ordynator – Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Piotr Radziszewski

Kadra lekarska

dr hab. n. med. Tomasz Borkowski adiunkt, specjalista urolog, FEBU
dr n. med. Jędrzej Michalec adiunkt, specjalista urolog
dr n. med. Adam Dorobek specjalista chirurg, specjalista urolog
dr n. med. Emilia Pawłowska-Krajka specjalistka urologii, FEBU
dr n. med. Sylwia Bender specjalistka urologii
dr n. med. Łukasz Kupis specjalista urologii
dr n. med. Łukasz Zapała adiunkt, specjalista urolog, FEBU
dr n. med. Waldemar Szabłoński adiunkt, specjalista urologii
dr n. med. Piotr Zapała asystent
lek. Michał Dutkiewicz
lek. Zuzanna Kisyk
lek. Tomasz Michalik

lek. med. Grzegorz Niemczyk
dr n. med. Tomasz Piecha
lek. med. Mateusz Matyjasek
lek. med. Kamila Żebrowska
lek. med. Bartosz Hnatowski
lek. med. Michał Niemczyk
lek. Weronika Sikora

lek. med. Sumit Sharma
lek. med. Mateusz Bajkowski
lek. med. Adrian Podkański

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
Małgorzata Hałoń

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Sekretariat – kontakt od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00-11:00
tel. 22 502 19 05
e-mail: urologia.sekretariat.skdj[at]ckwum.pl
Rejestracja Poradni Specjalistycznych
Infolinia tel. 22 460 80 00
e-mail: rej.urol.skdj[at]ckwum.pl