SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Icon

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Skład Zespołu

Kierownik SOR

lek. Bogdan Stelmach

Zastępca Kierownika SOR

lek. Stanisław Kowalewski

Kadra lekarska

prof. dr hab. n med. Jarosław Czerwiński
dr hab. n med. Dariusz Kawecki
dr n med. Tomasz Imiela
dr n.med. Beata Mierzejewska
lek. Jacek Bogdański
lek. Ajay Dwivedi
lek. Małgorzata Gościniak
lek. Katarzyna Halama
lek. Ewa Leoniak
lek. Renata Mączyńska
lek. Remigiusz Moryto
lek. Małgorzata Penszkal
lek. Paweł Stachurski
lek. Sullivan Tadong
lek. Elżbieta Steć
lek. Karolina Sykuła
lek. Anna Wiktorska
lek. Agnieszka Szurnicka

W skład zespołu lekarskiego wchodzą specjaliści medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, diabetologii, endokrynologii, chirurgii ogólnej, położnictwa i  ginekologii oraz kardiochirurgii.

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Justyna Burghardt

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Oddział
tel. 22 502 15 25
e-mail: sor.skdj[at]uckwum.pl