KLINIKA DERMATOLOGICZNA

W skład Kliniki wchodzą:

Icon

Oddział Dermatologiczny
I piętro

Diagnostyki Nowotworów
Skóry

Pracownia Histopatologii KD

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej

Pracownia Krioterapii

Pracownia Laseroterapii

Pracownia Fototerapii i Fotobiologii

Pracownia Wideodermoskopii

Pracownia Trichoskopii

Pracownia Kapilaroskopii

Skład Zespołu

Ordynator – Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
specjalista dermatolog-wenerolog

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska, specjalista dermatolog-wenerolog
prof. dr n. med. Katarzyna Woźniak specjalista dermatolog/wenerolog
dr hab. n. med. Magdalena Malejczyk diagnosta laboratoryjny
dr hab. n. med. Beata Młynarczyk-Bonikowska specjalista dermatolog/wenerolog
dr hab. n. med. Bartłomiej Kwiek specjalista dermatolog/wenerolog
dr hab. n. med. Adriana Rakowska, specjalista dermatolog-wenerolog
dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki, specjalista dermatolog-wenerolog oraz alergolog
dr hab n. med. Joanna Czuwara, specjalista dermatolog-wenerolog
dr n. med. Beata Jakubowska specjalista dermatolog/wenerolog
dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias specjalista dermatolog/wenerolog
dr n. med. Magdalena Misiak-Gałązka, specjalista dermatolog-wenerolog
dr n. med. Joanna Misiewicz-Wroniak, specjalista dermatolog-wenerolog
dr n. med. Dorota Nowicka specjalista dermatolog/wenerolog
dr n. med. Tomasz Pniewski specjalista dermatolog/wenerolog
dr n. med. Iwona Rudnicka specjalista dermatolog/wenerolog
dr n. med. Marta Sar-Pomian, specjalista dermatolog-wenerolog
dr n. med. Mariusz Sikora, specjalista dermatolog-wenerolog
dr n. med. Katarzyna Smolarczyk specjalista dermatolog/wenerolog
dr n. med. Jacek Szymańczyk, specjalista dermatolog-wenerolog
dr n. med. Olga Warszawik-Hendzel, specjalista dermatolog-wenerolog
dr n. med. Anna Winiarska specjalista dermatolog/wenerolog
lek. Danuta Fedorczuk, specjalista dermatolog-wenerolog,
lek. Magdalena Jasińska, specjalista dermatolog-wenerolog
lek. Alicja Kryst, specjalista dermatolog-wenerolog
lek. Monika Łukiewicz, specjalista dermatolog-wenerolog
lek. Małgorzata Maj, specjalista dermatolog-wenerolog oraz alergolog
lek. Krystyna Parapura, specjalista dermatolog-wenerolog oraz alergolog
dr n. o zdr. Ewa Bukowska diagnosta laboratoryjny
lek. Barbara Borkowska, specjalista dermatolog-wenerolog

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
Krystyna Boukour

Grażyna Trojanowska
Joanna Szymborska
Małgorzata Dąbrowska
Małgorzata Kalinowska
Irena Kałamańska
Anna Tumińska
Anna Chojnacka
Małgorzata Charzyńska
Kinga Stefańska
Żaneta Bilska
Agnieszka Szcześniak-Krupska
Elżbieta Główczak
Grażyna Kononiuk
Olga Bidelska
Magdalena Kisielewska
Danuta Podbielska
Jolanta Stankiewicz

Poradnie/pracownie

dr n. med. mgr biologii Monika Pierożyńska-Dubowska
mgr diagnosta laboratoryjny Michał Zaremba
mgr rehabilitacji Aleksandra Zakrzewska
mgr rehabilitacji Monika Turska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa
Sekretariat
Ewelina Paluchowska
tel. 22 502 13 24
e-mail: dermatologia.skdj[at]uckwum.pl
Sekretariat Kliniki nie podlega do działu usług medycznych.