KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ

W skład Kliniki wchodzą:

Icon

Oddział Chirurgii Ogólnej
Pawilon 11 B,
Piętro 1

Icon

Oddział Transplantologii KChOiT
Pawilon 11 B,
Piętro 1

Icon

Oddział Neurotraumatologii
Pawilon 11 B,
Piętro 1

Icon

Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego
Pawilon 11 B, Parter, Blok 11 C

Icon

Blok Operacyjny Chirurgii
Ogólnej i Transplantacyjnej

Icon

Pracownia Endoskopii
Diagnostycznej i Zabiegowej

Icon

Pracownia Izolacji
Wysp Trzustkowych

Skład Zespołu

Ordynator – Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

Zastępca Kierownika

prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

Zastępca Kierownika

dr hab. med. Marek Pacholczyk

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz
prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor
prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski
dr hab. n. med. Maciej Romanowski
dr hab. n. med. Piotr Domagała
dr n. med. Maurycy Jonas
dr n. med. Beata Łągiewska
dr n. med. Krzysztof Ostrowski
dr n. med. Jacek Pliszczyński
dr n. med. Dariusz Wasiak
lek. Agata Ostaszewska
lek. Agnieszka Jóźwik
dr n. med. Paweł Ziemiański

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
Edyta Kozłowska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Sekretariat
tel. 22 502 17 83
22 502 17 84
22 502 16 01
22 502 11 26