KLINIKA CHIRURGII TRANSPLANTACYJNEJ I WĄTROBY

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Oddział Kliniczny Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Icon

Oddział Kliniczny
Blok B, Piętro VI,
Odc. A,B,C

Icon

Pododdział
Intensywnej
Opieki Chirurgicznej

Pracownia Ultrasonografii

Dowiedz się więcej

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Michał Grąt
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, specjalista transplantologii klinicznej

Kadra lekarska
Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz
specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
dr hab. n. med. Krzysztof Dudek specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
dr hab. n. med. Oskar Kornasiewicz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
dr n. med. Mariusz Grodzicki specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Ireneusz Grzelak specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Konrad Kobryń specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Łukasz Masior specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
dr n. med. Wacław Hołówko specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Piotr Kalinowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
dr n. med. Marcin Kotulski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologia kliniczna
dr n. med. Maciej Krasnodębski specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Michał Skalski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
dr n. med. Piotr Smoter specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Rafał Stankiewicz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Monika Młynarczyk specjalista chirurgii ogólnej
lek. Łukasz Nazarewski specjalista chirurgii ogólnej
lek. Marta Przybysz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Mateusz Bartkowiak rezydent chirurgii ogólnej
lek. Piotr Krawczyk
rezydent chirurgii onkologicznej
lek. Marcin Morawski
rezydent chirurgii ogólnej
lek. Paweł Rykowski rezydent chirurgii ogólnej
lek. Jan Stypułkowski rezydent chirurgii ogólnej

Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej

dr n. med. Wojciech Figiel
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pracownia USG

lek. Robert Lechowicz specjalista rentgenodiagnostyki
lek. Adam Bołtuć specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Kadra lekarska
Oddziału Klinicznego Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med.Joanna Raszeja-Wyszomirska specjalista chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej kierująca zespołem hepatologicznym
prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz
specjalista gastroenterologii
prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki
specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr n. med. Maciej Janik
specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Maciej Miarka
specjalista chorób zakaźnych i transplantologii klinicznej
lek. Sławomir Rejowski
specjalista chorób zakaźnych
lek. Monika Szydłowska-Jakimiuk
specjalista chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej
dr n. med. Karolina Wronka
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Emil Bik
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Jończyk
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Artur Kośnik
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Paweł Wiliński
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Kadra pielęgniarska

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Marzena Karaban

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 25 46, 22 599 25 45
e-mail: ktw.csk[at]uckwum.pl