KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ I WĄTROBY

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Icon

Oddział Kliniczny
Blok B, Piętro VI,
Odc. A,B,C

Icon

Pododdział
Intensywnej
Opieki Chirurgicznej

Pracownia Endoskopii

Dowiedz się więcej

Pracownia Ultrasonografii

Dowiedz się więcej

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej

Kadra lekarska

prof. dr hab. n.  med. Rafał Paluszkiewicz specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Michał Grąt specjalista chirurgii ogólnej
dr hab. n. med. Krzysztof Dudek specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
dr hab. n. med. Oskar Kornasiewicz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
dr n. med. Mariusz Grodzicki specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Ireneusz Grzelak specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Piotr Kalinowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
dr n. med. Marcin Kotulski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej
dr n. med. Maciej Krasnodębski specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Michał Skalski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej
dr n. med. Piotr Smoter specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Rafał Stankiewicz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Łukasz Nazarewski specjalista chirurgii ogólnej
lek. Małgorzata Nowosad specjalista chirurgii ogólnej
lek. Konrad Kobryń specjalista chirurgii ogólnej

Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej

dr n. med. Wojciech Figiel
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pracownia Endoskopowa Kliniki

dr Sławomir Kozieł
specjalista chirurgii ogólnej

dr n. med. Jan Pertkiewicz
specjalista chirurgii ogólnej

Pracownia USG

dr Robert Lechowicz
specjalista rentgenodiagnostyki

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Marzena Karaban

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 25 46, 22 599 25 45
e-mail: ktw.csk[at]uckwum.pl