W związku z tym z końcem czerwca zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i innych placówkach gdzie świadczone są usługi medyczne. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzone w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z dniem 1 lipca 2023 r traci moc a stan zagrożenia zostaje odwołany. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło już w życie. Wniosek o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego złożył Główny Inspektor Sanitarny.