15 stycznia br. Zespół Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgów Głowy i Szyi UCK WUM świętował setną rocznicę istnienia Kliniki, z udziałem znakomitych Gości oraz licznego grona lekarzy otorynolaryngologów z całej Polski. Obchody zorganizowano w formie webinarium.

Początek otorynolaryngologii akademickiej w Warszawie związany jest z powstaniem Katedry Chorób Nosa, Gardła i Uszu, która została utworzona 1 czerwca 1920 roku, natomiast uroczyste otwarcie Kliniki i inauguracja jej działalności odbyła się 15 stycznia 1921 w miejscu wydzielonym z kompleksu budynków szpitala św. Ducha przy ul Elektroralnej 12.  W wyniku działań wojennych, 25 września 1939 roku w tzw. „lany poniedziałek”, szpital św. Ducha został zniszczony. W czasie wojny Klinika wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Po wojnie, w latach 1945-1975 mieściła się w pawilonie I Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej 59, a od 1975 do dzisiaj zajmuje VII piętro w bloku B Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a.

W latach 1921- 2002 funkcję kierownika Kliniki pełnili kolejno: prof. Feliks Antoni Erbrich (1921-1938), prof. Antoni Dobrzański (1939-1953), prof. Henryk Lewenfisz-Wojnarowski (1953-1956), prof. Jan Szymański (1957-1969), prof. Zbigniew Bochenek (1969-1977), prof. Grzegorz Janczewski (1977-2002). Każdy z kierowników Kliniki wniósł niepodważalny wkład w rozwój naukowy i kliniczny, co spowodowało, że od wielu lat nasza jednostka znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych ośrodków laryngologicznych w Polsce. Od 2003 roku kierownikiem Kliniki jest prof. Kazimierz Niemczyk, który kontynuuje dzieło swoich poprzedników i dynamicznie rozwija nowe kierunki badań i nowatorskie w skali kraju i Europy metody leczenia chirurgicznego.

Uroczystość rozpoczął prof. Kazimierz Niemczyk, przedstawiając wykład na temat 100 lat działalności Kliniki, poszczególnych etapów jej aktywności, najważniejszych osiągnięć i aktualnych kierunków rozwoju. Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym Jego Magnificencja Rektor WUM – prof. Zbigniew Gaciong, który pogratulował zespołowi dotychczasowych dokonań i podkreślił istotny wkład Kliniki w dorobek Uczelni. Do życzeń i gratulacji dołączyła także w imieniu Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Aleksandra Banaszkiewicz – Prodziekan ds. Studenckich WL III-IV roku,  prof. dr hab. Józef Zając – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, z którą Klinika od lat realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi prof. Jacek Składzień oraz Dyrektor UCK WUM Maciej Zabelski, który wyraził uznanie dla dokonań Kliniki i podziękował za dotychczasową współpracę. Profesor Olekandr Naumenkop, Prorektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca w Kijowie podziękował za dotychczasową współpracę i szkolenia w chirurgii z zakresu otorynolaryngologii, jakie prof. Niemczyk prowadzi dla lekarzy w Kijowie, a także za organizację i prowadzenie kolejnych międzynarodowych polsko-ukraińskich konferencji naukowo-szkoleniowych.

Ważnym punktem obchodów było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poświęconej prof. Antoniemu Dobrzańskiemu. Tablica ta została ufundowana w 50 rocznicę powstania Kliniki i znajdowała się pierwotnie w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Podczas remontu w roku 2015 tablicę zdjęto. Obecnie znajduje się w nowej sali konferencyjnej Kliniki w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Sylwetkę tego wybitnego otolaryngologa przedstawił jego bratanek prof. Leszek Dobrzański.

W imieniu byłych pracowników Kliniki głos zabrał prof. Stanisław Bień, który z wielkim szacunkiem wspominał swoich nauczycieli oraz pracę w Zespole Kliniki.

Pomimo szeregu ograniczeń uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, nie zabrakło wzruszeń i wielu ciepłych słów. Wśród uczestników byli liczni wychowankowie Kliniki, młodsi i Ci nieco starsi, co tylko potwierdza, jak ważne miejsce Klinika zajmuje w sercu każdego z nas.

Zespół Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii
Biuro Informacji i Promocji WUM