Aż 17 osób związanych z UCKWUM znalazło się na finałowych listach prestiżowego plebiscytu „Pulsu Medycyny” 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie i  100 w systemie ochrony zdrowia. Wyboru dokonuje jury złożone z ekspertów, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz redakcja „Pulsu Medycyny”. Kandydaci w plebiscycie oceniani są według trzech kryteriów, którymi są: osiągnięcia i działania w danym roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym lub w polskim systemie ochrony zdrowia oraz siła publicznego oddziaływania.

Oto pełna lista laureatów:

Wśród osób najbardziej wpływowych w polskiej medycynie w 2023 r. znaleźli się:

 • Prof. Marcin Grabowski, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM;
 • Prof. Piotr Pruszczyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii UCK WUM, prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM;
 • Prof. Grzegorz W. Basak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM;
 • Prof. Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii UCK WUM;
 • Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM;
 • Prof. Krzysztof Zieniewicz z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM;
 • Prof. Leszek Czupryniak, kierownik Katedry i Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM;
 • Prof. Lidia Rudnicka, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej UCK WUM;
 • Dr hab. Aleksandra Gąsecka-van der Pol z Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM;
 • Prof. Wojciech Lisik z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM, prorektor ds. klinicznych i inwestycji WUM;
 • Dr hab. Mariusz Tomaniak z Oddziału Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM;
 • Prof. Piotr Milkiewicz z Oddziału Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM;
 • Dr hab. Przemysław Kosiński z Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii UCK WUM.

Wśród osób najbardziej wpływowych w polskim systemie ochrony zdrowia są:

 • Lek. Łukasz Jankowski z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM;
 • Prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UCK WUM;
 • Prof. Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii UCK WUM, z Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM;
 • Dr hab. Tomasz Dzierżanowski, p.o. kierownika Kliniki Medycyny Paliatywnej WUM