W piątek, 08 grudnia 2023, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM, odsłonięta została tablica upamiętniająca 130 rocznicę urodzin profesora Adama Grucy twórcy i wirtuoza, a także ambasadora  polskiej ortopedii. Profesor był autorem blisko 200 prac naukowych ogłoszonych w 10 językach, trzytomowego podręcznika Chirurgia Ortopedyczna, wielu opracowań całokształtu leczenia schorzeń ortopedycznych, urządzeń medycznych, sposobów operacji, które służą medycynie do dziś. Dzięki staraniom i wsparciu prof. Adama Grucy w opracowaniu planów architektonicznych rozpoczęto po wojnie przygotowania do budowy kliniki ortopedii nazwanej Pałacem Grucy. Budynek, oddany do użytku w 1957 r. wciąż działa i wkrótce zostanie poddany renowacji w ramach rewitalizacji kampusu Lindleya. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, której podwaliny stworzył prof. Gruca jest obecnie największą Kliniką ortopedyczną w Polsce, największą Kliniką w UCK WUM, w pełni profilową jednostką. Jest jednym z najważniejszych ośrodków ortopedycznych w Polsce.

Tablicę odsłonili JMR WUM Prof. Zbigniew Gaciong oraz Konsultant Krajowy Ortopedii Prof. Jarosław Czubak w obecności Pawła Łęgosza, kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Z-cy Dyrektora do Spraw Lecznictwa SKDJ UCK WUM oraz wielu znamienitych gości i rodziny prof. Adama Grucy.