Złoty Skalpel to prestiżowy konkurs organizowany przez redakcję „Pulsu Medycyny” już od 13 lat.

Celem konkursu jest promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce podnoszących jakość opieki medycznej. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje, gminy oraz inne instytucje, które w ostatnim roku poszczycić się mogą:
– wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;
– opracowaniem nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia;
– unowocześnieniem polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

Zgłoszenia trwają do 10 września 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Złoty Skalpel 2021

Źródło: Puls Medycyny