Rada Europy od 1996 r. rokrocznie organizuje w październiku Europejski Dzień Donacji i Transplantacji. Istotą tego dnia jest promowanie świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia. Popularyzowanie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarności z chorymi oczekującymi na przeszczep w krajach Europy.

W tym roku Rada Europy powierzyła organizację tych zaszczytnych uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują. Stosowanie tej metody terapeutycznej jest możliwe jedynie przy wysokiej świadomości społeczeństwa oraz współpracy wielu osób.

Z tej okazji zapraszamy na konferencję Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, która odbędzie się w trybie online. Szczegóły znajdują się na stronie www.eodd2022.eu

Najważniejszym celem Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji jest promowanie wiedzy na temat potrzeby dawstwa nie tylko narządów, krwi, ale także szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych. Każdego roku wraz z postępem w medycynie zwiększa się ilość osób ze schyłkową niewydolnością różnych organów, którym leczenie przeszczepieniem może uratować życie. Ich liczba stale rośnie, dlatego tak ważne jest, by zachęcić jak najwięcej osób do wyrażania pozytywnej postawy wobec przekazywania swoich narządów nie tylko po śmierci ale także za życia. Dziś w naszym kraju na 1760 czekających na przeszczep jest tylko jeden dawca.

W świetle polskiego prawa narządy mogą być pobrane od osób, które za życia nie złożyły pisemnego sprzeciwu poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Teoretycznie każdy może zostać dawcą. Po śmierci, jeżeli nie ma wpisu w Centralnym rejestrze sprzeciwów, przeprowadzana jest rozmowa z rodziną zmarłego z intencją uzyskania informacji jaka była opinia tej osoby dotycząca ewentualnego stania się dawca po śmierci. Jest to rozmowa bardzo emocjonalna i trudna dla rodziny. Ułatwmy jej przeprowadzenie – własnoręczne podpisanie oświadczenia lub ustna deklaracja ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom podjęcie stosownych działań z poszanowaniem woli zmarłego.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w skład którego wchodzą trzy szpitale: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya, Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha i Dziecięcy Szpital Kliniczny przy Żwirki i Wigury od lat udziela świadczeń z zakresu transplantologii, promuje dawstwo narządów, oraz leczenie przeszczepieniem, nieustannie poszerzając zakres swoich kompetencji dla dobra pacjentów. Dzięki doskonałej kadrze specjalistów i znakomicie wyposażonemu zapleczu klinicznemu oraz wybitnemu potencjałowi naukowemu przeprowadza przeszczepienie: trzustki, nerki, wątroby i serca oraz przeszczepianie szpiku. W szpitalu pobierane i przeszczepiane są organy od dawców żyjących –fragmentów wątroby, które są przeszczepiane w Centrum Zdrowia Dziecka, a także nerki, które są pobierane i przeszczepiane zarówno w CZD jak i UCK WUM. Szpital posiada niezbędne kompetencje do przeprowadzania przeszczepień wielonarządowych.

Już w tym roku, do 04.10 przeszczepiono w UCK WUM 78 nerek od zmarłego dawcy i 107 wątrób. Jesteśmy liderem w przeszczepianiu nerek od żyjących dawców. Na 53 zabiegi wykonane w całej Polsce do końca września 2022 ( dane Poltransplantu) aż 25 zostało przeprowadzonych w UCK WUM. Przeszczepiamy co trzecia trzustkę.

UCK WUM ma ambitne plany dalszego rozwoju leczenia transplantologicznego. Ich realizacja staje się możliwa dzięki pozyskanym od Ministerstwa Zdrowia środkom na rewitalizację i unowocześnienie infrastruktury szpitalnej. Fundusze przeznaczone na ten cel są oczywiście niezwykle ważne ale prawdziwą determinantą sukcesu będzie zmiana świadomości społecznej i stałe zwiększanie liczby osób przekonanych do rozmyślnego i dojrzałego przekazywania swoich narządów w celu ratowania życia innym oraz zaktywizowanie postaw lekarzy oraz szpitali, które mają potencjał do wykonywania pobrań.

ZAŁĄCZNIK: Program konferencji