Serc do przeszczepu brakuje ale dzięki postępowi w medycynie możliwe jest aktualnie mechaniczne, długoterminowe wspomaganie serca. Pacjenci z ciężką niewydolnością serca, wymagający przeszczepienia, ale z konieczności zmuszeni do oczekiwania na nowy organ mogą być wspomagani specjalną pompą, która pozwala przedłużyć życie.

Systemy mechanicznego wspomagania serca skutecznie pomagają chorym z ciężką niewydolnością. Specjalna pompa o nazwie Heart Mate 3 gwarantuje pracę serca nawet przez wiele lat. Pompa ta wspomaga mechanicznie lewą komorę i jako terapia docelowa może stanowić alternatywę dla pacjentów z ciężką niewydolnością serca, niekwalifikujących się do transplantacji serca lub kwalifikujących się do transplantacji, ale oczekujących na ten organ.

Prof. Mariusz Kuśmierczyk po raz pierwszy w Polsce wszczepił pompę HM3 nowej generacji 15 grudnia 2015 roku. Pacjent funkcjonował z tą pompą przez 7 lat, dopiero po tym czasie przeszedł transplantację serca, co pokazuje, że dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci przeżywają i mają większy komfort psychiczny życia w chorobie z ciężką niewydolnością serca – skomentował prof. Kuśmierczyk kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii UCK WUM podczas pierwszego  sympozjum Polish LVAD Club, które odbyło się z inicjatywy profesora.

Więcej: https://www.wum.edu.pl/alternatywa-dla-pacjentow-wymagajacych-przeszczepienia-serca

Fot.: WUM