Obywatele Ukrainy, którzy uzyskali prawo legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej od dnia 24 lutego 2022 roku na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub posiadający odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, uzyskali prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym WUM sp. z o.o.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie w języku ukraińskim i obejmuje następujące zakresy:

Bezpłatna pomoc psychologiczna: konsultacje telefoniczne pod numerem +48 504 123 099 odbywają się w dniach:

– wtorki, w godz. 12.00–14.00,
– środy, w godz. 10.00–13.00,
– czwartki, w godz.12.00–14.00,
– piątki, w godz. 12.00–14.00.

Wizyty stacjonarne u psychologa odbywają się w dniach:

– środy, w godz. 15.00–17.00,
– czwartki, w godz. 15.00–17.00,
– piątki, w godz. 15.00–17.00.

Konsultacje u lekarza internisty, specjalisty chorób wewnętrznych, prowadzone są w dniach:

– wtorki, w godz. 11.00–14.00,
– środy i czwartki, w godz. 13.00–14.00,
– piątki, w godz. 11.00–14.00.

Dla obywateli Ukrainy bezpłatnie są:

testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2,
szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

Zapisy na wizyty stacjonarne pod numerem telefonu +48 22 255 77 77 lub drogą e-mailową na adres kontakt@cmwum.pl.

Przed udzielaniem świadczenia należy potwierdzić uprawnienie, a następnie w dokumentacji medycznej odnotować dane z przedstawionych dokumentów (data, miejsce, numer dokumentu i nazwa podmiotu wystawiającego dokument) – dokumentów nie należy kopiować! Weryfikacji dokonuje się podczas rejestracji.

Recepty są wystawiane w formie drukowanej z kodem paskowym, ponieważ osoby nieposiadające numeru PESEL nie będą w stanie aktywować recepty za pomocą kodu czterocyfrowego. Recepta musi być wystawiona odręcznie, z datą urodzenia w miejscu numeru PESEL, jednak w takiej sytuacji leki nie są refundowane (odpłatność 100%).

CM WUM запускає безкоштовні консультації лікаря-терапевта, які проводяться українською мовою. Іванна Дuбчак, спеціаліст внутрішніх хвороб, приймає:

– по вівторках, 11.00 – 14.00,
– cереда і четвер, 13.00 – 14.00,
– п’ятниці, 11.00 – 14.00

Консультації відбуваються у Варшавській поліклініці на вулиці Нелюбовича, 5.

Записатися можна за номером телефону +48 22 255 77 77 або електронною поштою на адресу kontakt@cmwum.pl

Більше інформації /link do strony CMWUM

kontakt@cmwum.pl.

Також повідомляємо, що громадяни України, які отримали право на законне перебування на території Республіки Польща з 24 лютого 2022 року на підставі посвідчення, виданого Прикордонною охороною Республіки Польща, або мають відбиток штампу Польської прикордонної служби у проїзному документі, отримали право на безкоштовні медичні допомоги та мають право на медичне обслуговування в Медичному центрі Варшавського медичного університету.

Перед наданням послуги необхідно підтвердити право власності, а потім дані з представлених документів (дата, місце, номер документа та найменування суб’єкта, який видає документ) занести в медичну документацію – документи не копіювати. ! Перевірка проводиться під час реєстрації.

Рецепти виписуватимуть у друкованому вигляді зі штрих-кодом, оскільки люди, які не мають номера PESEL, не зможуть активувати рецепт із чотиризначним кодом. Рецепт необхідно виписувати вручну, замість номера PESEL вказується дата народження, але в такій ситуації кошти на ліки не відшкодовуються (100% плата).

Більше інформації