Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za oryginalne osiągnięcia naukowe i nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii. Dr hab. Mariusz Tomaniak został doceniony za cykl prac na temat nowych strategii postępowania przeciwpłytkowego w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych u chorych o wysokim ryzyku powikłań́ niedokrwiennych i krwotocznych.

Naukowiec jest pracownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, kierowanej przez prof. Marcina Grabowskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół choroby niedokrwiennej serca. Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał zarówno w I Klinice Kardiologii WUM, jak również w wieloletniej współpracy z Erasmus MC, Thorax Center w Rotterdamie. W 2015 roku był Stypendystą Ministerstwa Zdrowia, MEiN, w 2018 został Laureatem Grantu ESC., w 2020 r. Laureatem Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą habilitację w dziedzinie nauk medycznych.

Podczas trwającego właśnie XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dr hab. Mariusz Tomaniak został Laureatem Grantu Naukowego PTK, przyznawanego we współpracy z firmą Servier.

Więcej: https://www.wum.edu.pl/node/17367