Laureat jest specjalistą kardiologii, w Klinice Kardiologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania kliniczne i naukowe dr hab.Mariusza Tomaniaka koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej, szczególnie na indywidualizacji terapii pacjentów z chorobą wieńcową poprzez nowe schematy farmakoterapii przeciwpłytkowej oraz zastosowaniu nowoczesnych technik i algorytmów diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem m.in. optycznej koherentnej tomografii (OCT), ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz technik komputerowego modelowania dynamiki płynów. Do jego osiągnięć należy m.in. rozwinięcie i zwalidowanie – we współpracy z bioinżynierami z Rotterdamu i Londynu – bardziej czułej w rozpoznawaniu istotnych zmian w tętnicach wieńcowych nowej metody analizy koronarografii (tzw. vessel fractional flow reserve – vFFR).

Kapituła konkursu, złożona z uznanych ekspertów i autorytetów polskiej medycyny, doceniła go za działalność kliniczną i zainteresowania naukowe, które koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej. Do jego osiągnięć należy m.in. rozwinięcie i zwalidowanie nowej metody analizy koronarografii – bardziej czułej w rozpoznawaniu istotnych zmian w tętnicach wieńcowych.

Konkurs Supertalenty w Medycynie organizowany jest od 2012 roku przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Celem plebiscytu jest docenienie młodych medyków, którzy dzięki swej imponującej wiedzy i zaangażowaniu zmieniają na lepsze polską ochronę zdrowia. Kandydaci do nagrody nie mogą mieć więcej niż 39 lat i są oceniani w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe; zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej; perspektywy dalszego rozwoju.

Więciej: https://www.wum.edu.pl/dr-hab-mariusz-tomaniak-supertalentem-w-medycynie