Klinika Neurochirurgii jest znaczącym ośrodkiem leczenia operacyjnego guzów mózgu w Polsce. Operacje guzów mózgu w znieczuleniu miejscowym ze śródoperacyjną oceną neuropsychologiczną od kilku lat wykonywane są z sukcesem w Klinice Neurochirurgii CSK UCK WUM kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Marchela. Operacje te są możliwe dzięki wieloletniej i udanej współpracy neuropsychologów, neurofizjologów i neurochirurgów z Kliniki Neurochirurgii oraz anestezjologa z Kliniki Anestezjologii tutejszego Szpitala. Bezpieczeństwo jak i optymalny zakres resekcji guzów jest możliwy również dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej i przy zastosowaniu najwyżej klasy mikroskopu operacyjnego z możliwością zastosowania śródoperacyjnej fluorescencji i neuronawigacji śródoperacyjnej dostępnej w Szpitalu. Najczęściej operowani w ten sposób są pacjenci z guzami śródmózgowymi położonymi w okolicach ważnych czynnościowo, głównie w okolicach odpowiedzialnych za mowę. Niekiedy śródoperacyjnie poza oceną mowy, oceniane są takie funkcje jak ruch, pole widzenia czy też umiejętność gry na instrumentach muzycznych.

Fot. własność prywatna

Link do wywiadu w zdrowie.radiozet.pl