DZIAŁ REHABILITACJI DZIECIĘCEJ

Icon

Dział
Fizjoterapii

Skład Zespołu

p.o. Kierownik Działu

mgr Justyna Konopczyńska

Kadra

dr n. o zdr. Jakub Gąsior
mgr Justyna Curyła-Podgórska

 mgr Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka
mgr Anna Rakowska
mgr Milena Stefańska
mgr Kamila Tokarz

st. techn. Aleksandra Feliksbrot

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. 22 317 99 15
e-mail: rehabilitacja.dsk[at]uckwum.pl