KLINIKA PNEUMONOLOGII, ALERGOLOGII WIEKU DZIECIĘCEGO I PEDIATRII

Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii

Icon

Oddział Kliniczny
Piętro II, Odc. C i D

Pracownia
Badań Czynnościowych

Pracownia
Polisomnografii

Icon

Pracownia
USG i mikroskopowa

Pracownia
Endoskopii Układu Oddechowego

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
specjalista pediatrii, alergologii, pulmonologii i chorób płuc dzieci

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
dr hab. n med. Wojciech Feleszko
dr hab. n. med. Katarzyna Grzela
dr n. med. Anna Zawadzka – Krajewska
dr n. med. Witold Bartosiewicz
dr n. med. Joanna Lange
dr n. med. Agnieszka Mazur
dr n. med. Teresa Bielecka
dr n. med. Agnieszka Strzelak
dr n. med. Honorata Marczak
dr n. med. Katarzyna Kunkiel
lek. Agnieszka Szczukocka – Zych
lek. Maria Wawszczak
lek. Klementyna Łyżwa
lek. Joanna Zielińska
lek. Marcin Sanocki
lek. Stanisław Bogusławski

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. Iwona Ogonowska

Danuta Banasiak
Agnieszka Cieślak
Iwona Elbe
lic. Patrycja Gadajska
mgr Urszula Iwaniuk
mgr Iwona Kapłan
Jadwiga Kordyla
mgr Anna Kucińska
Maria Latoszek
mgr Paulina Przeperska
lic. Agnieszka Redlińska
mgr Katarzyna Rosińska
Grażyna Rzepkowska
lic. Elżbieta Sadurska
mgr Katarzyna Semeniuk
Iwona Smolak
mgr Dominika Strąk - Owsianka
Beata Sujkowska
Monika Sujkowska
lic. Jolanta Szymaniak
lic. Olga Ślusarek
Agnieszka Świerczewska
Joanna Winczer
lic. Iwona Wójt
lic. Weronika Wysocka
mgr Anna Zaniewska
mgr Dorota Żygoń

mgr Jadwiga Domaszewicz - Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Rejestracja Poradni Specjalistycznych
tel. 22 460 80 00
Kontakt od poniedziałku do piątku 08:00-18:00
Sekretariat Oddziału Klinicznego
mgr Agnieszka Wereszko
Małgorzata Przybyszewska
Kontakt od poniedziałku do piątku 09:00-13:00
tel. 22 317 94 19
e-mail: alergologia.dsk[at]uckwum.pl
Zapisy na planowane hospitalizacje do:
-oddziału chorób płuc dla dzieci
-oddziału alergologii dla dzieci