10 lutego 2024r., o godz.15.00 zapraszamy przyszłe pacjentki i ich rodziny na dzień otwarty Sali Porodowej w Klinice Położnictwa i Perinatologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy Żwirki i Wigury, 1 piętro odcinek 1B. Tego dnia położne zaprezentują wyposażenie sali porodowej i cały wachlarz  możliwości jakie oferuje klinika, by zapewnić swoim pacjentkom najlepsze warunki dla przyjścia na świat oczekiwanego potomka.  Doświadczony i wykwalifikowany personel będzie do dyspozycji zainteresowanych, przedstawi możliwości jakie oferuje szpital w opiece nad matką i noworodkiem.