W Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM Zarządzeniem Dyrektora 15 lutego 2023 r powołany został interdyscyplinarny Zespół ds. Dostępów Naczyniowych i Infuzji.

W skład Zespołu wchodzi 5 pielęgniarek, 6 pielęgniarzy i 3 lekarzy, którzy implementują aktualne rekomendacje do praktyki klinicznej w CSK. Praca Zespołu ma silny wymiar praktyczny. Członkowie Zespołu w ciągu dyżuru udzielają wsparcia zespołom lekarsko-pielęgniarskim w zakresie trudnego dostępu dożylnego, implantują kaniule pod kontrolą ultrasonograficzną oraz konsultują sposoby prowadzenia bezpiecznej infuzji. Do zadań zespołu należy także prowadzenie szkoleń na oddziałach szpitalnych.

Zespół tworzy politykę prowadzenia bezpiecznej linii naczyniowej i wyboru odpowiedniego dostępu naczyniowego w celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości opieki nad dostępami naczyniowymi i linią infuzyjną, zmniejszenia infekcji związanych z obecnością dostępów naczyniowych, zwiększenia satysfakcji pacjentów i opracowywania rekomendacji postępowania z dostępem naczyniowym.

W 2020 roku Zespół wdrożył pierwszy w Polsce program implantacji cewników dożylnych o pośrednich czasie utrzymania (ang. Midline Catheter) dostępnych dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych w CSK opartych na klinicznych wskazaniach w oparciu o światowe wytyczne.

W skład Zespołu wchodzą nauczyciele akademiccy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Maciej Latos (Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Bartosz Sadownik, Łukasz Wróblewski i Aleksandra Święch-Zarzycka (II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii) oraz Marceli Solecki, Artur Szymczak, Marta Jurkiewicz, Jakub Dzięciołowski, Dorota Dąbrowska, Katarzyna Krusińska, Gabriela Świętochowska, Karolina Tauz, Kamil Meyka, Maciej Gryczko (Oddział Pooperacyjny II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK CSK WUM).

W 2023 roku projekt „Interdyscyplinarny Zespół Dostępów Naczyniowych i Infuzji realizujący strategię wyboru i utrzymania dostępu naczyniowego” znalazł się w gronie finalistów konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2023”.

W 2024 roku Zespół został przedstawiony przez dr Marlene Steinheiser z Infusion Nurses Society (USA) podczas 8th World Congress on Vascular Access (WoCoVA) jako przykład dynamicznej implementacji najnowszych standardów postępowania w zakresie dostępów naczyniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.