Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD) uruchomiło właśnie infolinię dla lekarzy i rodziców z Ukrainy (również w języku ukraińskim) dotyczącej możliwości leczenia dzieci w Polsce, w tym również teleporad w zakresie logistykii.

Jeśli znacie Pacjenta potrzebującego pomocy, to prosimy o kontakt przez:

𝒔𝒆𝒌𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕@𝒑𝒕𝒐𝒉𝒅.𝒑𝒍
𝒑𝒐𝒍𝒔𝒌𝒊/𝒂𝒏𝒈𝒊𝒆𝒍𝒔𝒌𝒊: (+48) 887 662 866
𝒖𝒌𝒓𝒂𝒊𝒏́𝒔𝒌𝒊: (+48) 887 669 934

Відкрито інфолінію для лікарів і батьків дітей з України
Польське товариство дитячої онкології і гематології відкрило інфолінію для лікарів і батьків дітей з України (також українською мовою), щодо можливості лікуваня дітей в Польщі, в тим також телепорад в справі логістики.Якщо знаєте пацієнта потребуючого допомоги, то просимо контактуватися на:

𝒔𝒆𝒌𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕@𝒑𝒕𝒐𝒉𝒅.𝒑𝒍
польська мова/англійська мова: (+48) 887 662 866
українська мова: (+48) 887 669 934

The Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology recently opened the hotline for doctors and parents of pediatric patients from Ukraine (also in Ukraine). Our professionals may help with the appropriate treatment in Poland. Moreover, we provide logistical support.

Contact details:
𝒔𝒆𝒌𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕@𝒑𝒕𝒐𝒉𝒅.𝒑𝒍
Polish/English: (+48) 887 662 866
Ukrainian: (+48) 887 669 934