Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM przekazuje informacje dotyczące zakażeń koronawirusem oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, jak również zaleceń dla osób udających się lub powracających z terenów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 dostępne są na następujących stronach internetowych:

  • Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl)
  • Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl)
  • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (wsse.waw.pl)
  • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (pssewawa.pl)

Informację można uzyskać również drogą mailową wysyłając wiadomość na adres koronawirus@pssewawa.pl

INFOLINIA:

Ponadto informacje dotyczące zakażeń koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na:

Tel. 800-190-590

(całodobowy numer uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz

Tel. 223-107-936

Tel. 223-107-904

(numer uruchomiony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta stołecznego Warszawy czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-15.15)