Nowe technologie, urządzenia pozwalające na stosowanie i wykorzystanie zdalnego monitoringu pacjenta zmieniają codzienną praktykę kardiologiczną.  Dr hab. n. med. Paweł Balsam z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego potwierdza, że ich powszechne wykorzystanie może przełożyć się na zmniejszenie incydentów arytmii i liczby hospitalizacji oraz  realnie przełożyć się na życie chorych z niewydolnością serca.

https://pulsmedycyny.pl/nowe-technologie-na-ratunek-sercu-1154908