Związany zawodowo i naukowo z Katedrą i Kliniką Kardiologii UCK WUM kardiolog dr hab. Mariusz Tomaniak otrzymał Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, grant naukowy PTK (przyznawany we współpracy z firmą Servier) oraz, wraz z zespołem, Nagrodę Naukową Roku. Kapituła PTK doceniła prezentowaną w pracach doktora Tomaniaka wizję kardiologii spersonalizowanej, wykorzystującej dostępne nowoczesne technologie inwazyjne i nieinwazyjne na każdym etapie postępowania z pacjentem.

Więcej szczegółów: https://pulsmedycyny.pl/az-trzy-nagrody-ptk-dla-dra-tomaniaka-laureat-o-swojej-wizji-kardiologii-personalizowanej-1166992