17 listopada 2023r, z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich UCKWUM, przy ulicy Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, zaprasza w godzinach 12.00 a 14.00 rodziców i opiekunów na doroczne spotkanie ze specjalistami i ekspertami w dziedzinie neonatologii. Rodzice wcześniaków będą mieli okazję porozmawiać z nimi o udzielaniu pierwszej pomocy dziecku, które przestało oddychać, o stymulacji rozwoju wcześniaka oraz zadać pytania neonatologom, położnym i doradcom dotyczące laktacji laktacji.

Kontakt: tel. (22) 317-93-43 lub mail: neonatologia.dsk@uckwum.pl