Otwarcie Kliniki Onkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM oraz stan polskiej transplantologii na początku 2020 roku, w 25. rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia wątroby u osoby dorosłej były tematami konferencji prasowej z udziałem JM prof. Mirosława Wielgosia – rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Krzysztofa Zieniewicza – Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM, prof. Sławomira Nazarewskiego – Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, dr hab. Macieja Kosieradzkiego – Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ UCK WUM, dr hab. Rafała Steca – Kierownika Kliniki Onkologii CSK UCK WUM oraz Krzysztofa Zająca – Koordynatora transplantacyjnego CSK UCK WUM.

Podczas spotkania JM prof. Mirosław Wielgoś poinformował o powołaniu 27 stycznia 2020 roku Centrum Transplantologii WUM i powierzeniu kierowania Centrum prof. Krzysztofowi Zieniewiczowi.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: prof. Jacek Pawlak – kierował zespołem, który w 1994 r. przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep wątroby u osoby dorosłej oraz pani Jadwiga Buczek – pacjentka, której wówczas przeszczepiono wątrobę.

Elementem wydarzenia było zwiedzanie multimedialnej instalacji przybliżającej ideę dawstwa  w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Transplantologia

26 stycznia obchodzony jest w Polsce Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Przypada on  w rocznicę ( 2020 roku – 54. rocznica) pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego. Przeszczepienie miało miejsce w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie (dziś WUM). Przeprowadziły je zespoły prof. Jana Nielubowicza (rektor AM  w Warszawie 1981-1986); [chirurdzy: Waldemar Olszewski, Wojciech Rowiński, Jerzy Szczerbań (rektor AM w Warszawie 1979-81)] oraz prof. Tadeusza Orłowskiego (nefrologia). Pacjentką była 18-letnia wówczas Danuta Milewska.

30 grudnia 2019 roku minęła 25 rocznica pierwszego udanego przeszczepienia wątroby u osoby dorosłej.
30 grudnia 1994 roku w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie odbyło się pierwsze w Polsce udane przeszczepienie wątroby od dawcy zmarłego u osoby dorosłej. Przeprowadził je zespół: dr Jacek Pawlak, doc. Bogdan Michałowicz i dr Krzysztof Zieniewicz przy współudziale dr. Pawła Nyckowskiego, dr. Piotra Małkowskiego, dr. Ireneusza Grzelaka i dr. Marka Schaeffera. Pacjentką była Jadwiga Buczek.

DANE TRANSPLANTOLOGIA

Przeszczepianie narządów w Polsce od zmarłych dawców w 2019 r. (dane POLTRANSPLANT)

* łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowch

Przeszczepianie narządów w Polsce od żywych dawców w 2019 r. (dane POLTRANSPLANT)

Przeszczepianie narządów od zmarłych dawców w 2019 r. w UCK WUM (dane WUM)

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2019 r. w UCK WUM (dane WUM)

Ogółem transplantacje w klinikach szpitali Uczelni od zawsze (dane WUM)

* łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Otwarcie Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

Klinika Onkologii WUM, na czele której stoi dr hab. Rafał Stec, funkcjonuje w ramach struktury Kliniki Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii jako Oddział Onkologii Klinicznej. Działalność leczniczą rozpoczęła początkowo jako oddział dzienny, od grudnia 2019 r. także jako stacjonarny.

„Stworzenie Kliniki Onkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM zapewnia dostęp do najwyższych standardów usług w zakresie onkologii i pozwala na przeprowadzenie wielodyscyplinarnego, kompleksowego procesu leczenia onkologicznego w jednym miejscu, co zwiększa komfort pacjenta oraz znacznie podnosi jakość oferowanego leczenia. Studenci mają dostęp do kształcenia we własnej akademickiej placówce onkologicznej przy wsparciu merytorycznym innych klinik i zakładów Uniwersytetu” – mówi prof. Mirosław Wielgoś – rektor WUM.

„Działalność Kliniki doskonale wpisuje się w plan poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory oraz Narodową Strategię Onkologiczną. Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na usługi medyczne w zakresie onkologii klinicznej oraz sytuację epidemiologiczną nowotworów. Obserwujemy ciągły wzrost zachorowań na nowotwory: obecnie odnotowywanych jest ok. 170 tys. nowych przypadków rocznie,  a milion pacjentów już chorych na nowotwory objętych jest stałą opieką onkologiczną” – podkreśla rektor WUM.

Zespół Kliniki tworzy 12 lekarzy specjalistów z dziedziny onkologii klinicznej, wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski oraz psychoonkolog. W klinice leczeni są głównie pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową płuc i układu pokarmowego oraz nowotwory rzadkie. Do dyspozycji pacjentów wymagających opieki onkologicznej jest 5 dwuosobowych sal wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz sala chemioterapii „jednodniowej” wyposażona w 8 foteli.

W Klinice Onkologii WUM kształceni są studenci Wydziału Lekarskiego, w tym także studenci English Division WL.

„Celem stworzenia Kliniki Onkologii WUM było podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji kadr w obszarze onkologii w oparciu o bazę dydaktyczną WUM. Tylko uczelnie medyczne, zwłaszcza te z tradycjami, są najlepszym miejscem do kształcenia studentów. Dydaktyka, doświadczenie w zakresie nauczania oraz wysoki poziom naukowy gwarantują odpowiednią jakość kształcenia. Klinika Onkologii w zakresie dydaktyki studentów oferuje wyjątkowe, wieloprofilowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów, m.in. rzadkich z naciskiem na personalizację  i interdyscyplinarność w ścisłej współpracy z zakładami teoretycznymi głównie patomorfologii, genetyki medycznej, immunologii czy biologii molekularnej” – mówi dr hab. Rafał Stec, kierownik Kliniki Onkologii WUM.

„Opracowaliśmy minimum programowe w nauczaniu onkologii studentów w celu poprawy szkolenia oraz zachęcenia przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji z dziedziny onkologii klinicznej. Onkologia wydaje się jedyną specjalizacją medyczną, która nie została pełnoprawną dziedziną uniwersytecką, a nauczanie onkologii odbywa się teoretycznie, głównie w ramach innych specjalizacji. W przypadku leczenia nowotworów konieczne jest wyjątkowa, indywidualna i specyficzna analiza każdego chorego w oparciu o profil genetyczny choroby nowotworowej. Dlatego opieramy naszą opiekę nad pacjentami na 3 filarach: interdyscyplinarności, precyzyjności oraz personalizacji. Ze względu na zapotrzebowanie na usługi medyczne w zakresie onkologii klinicznej konieczne jest zachęcenie studentów do pracy w onkologii – pozwala to na wielopokoleniowe kształcenie nowych kadr naukowo-badawczych oraz umożliwia „wyszukanie” najlepszych studentów, którzy chcieliby rozpocząć karierę w dziedzinie onkologii klinicznej.
To czego przyszli lekarze nauczą się na studiach, pomimo wykonywania innej specjalności niż onkologiczne, może być kluczowe dla rozpoznania nowotworu na wczesnym etapie, a w efekcie prowadzić do całkowitego wyleczenia. Prognozy epidemiologiczne wskazują̨, że w najbliższej przyszłości liczba zgonów będzie wzrastać́ z uwagi na starzenie się̨ społeczeństw, zwłaszcza
w krajach wysokorozwiniętych. W wielu krajach Unii Europejskiej (UE) zostały zauważone istotne rozbieżności w zakresie poziomu kompleksowej opieki onkologicznej, co bezpośrednio się przekłada na skuteczność leczenia, a niewątpliwie jest wynikiem jakości kształcenia studentów. Klinika rozwija też eksperymentalne terapie onkologiczne, a także poszerza współpracę międzynarodową” – zaznacza dr hab. Rafał Stec, kierownik Kliniki Onkologii WUM.

Wystawa o solidarności dla transplantacji

Multimedialna instalacja przybliżająca ideę dawstwa i proces leczenia przeszczepieniem stanęła w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wystawę można będzie oglądać do 7 lutego br.

Transplantologia jest wyjątkową dziedziną medycyny, ponieważ jej sukces jest możliwy tylko przy solidarnej współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów. Każdy z nas jest częścią tej metody – każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą. Aby upowszechnić tę wiedzę i zwiększyć poparcie społeczne dla dawstwa narządów, komórek i tkanek Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię „Solidarnie dla transplantacji”. Jednym z elementów kampanii jest instalacja multimedialna przybliżająca ideę dawstwa, która stanęła w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie.

Wystawa przyciąga ciekawą formą i zachęca do interakcji. Trzy postaci symbolizują trzy grupy niezbędne do tego, by doszło do przeszczepienia: Biorców – pacjentów czekających na przeszczepienie, Dawców narządów, tkanek lub komórek oraz Specjalistów – szerokie grono wykwalifikowanych osób, zaangażowanych w cały proces transplantacji. Po zbliżeniu się do danej sylwetki odtwarzane jest nagranie, które głosem dawcy, biorcy lub specjalisty opowiada o swojej roli w procesie przeszczepienia i powiązaniu z pozostałymi dwoma grupami. Instalacja będzie dostępna dla odwiedzających w hallu głównym szpitala (poziom 0, za punktem informacyjnym) do 7 lutego br., a następnie ruszy w trasę po polskich miastach.

Więcej informacji o kampanii oraz wystawie można znaleźć na stronie: www.zgodanazycie.pl

Kontakt dla mediów:  
Marta Ewa Wojtach – Dyrektor Biura Prasowego – rzecznik prasowy WUM, rzecznik@wum.edu.pl
Kamilla Walczak, Dział Prasowy WUM, tel. 512 919 879; media@wum.edu.pl
Klaudia Wendycz, Dział Prasowy WUM, 512 919 952; media@wum.edu.pl