Leczenie chorób rzadkich stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Problem ten został dostrzeżony i doceniony przez Komisję Europejską, która po przeprowadzeniu licznych ekspertyz zaproponowała stworzenie w krajach Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych dla pacjentów cierpiących na te choroby. Sieci zrzeszone w European Reference Network (ERN) zajmują się schorzeniami rzadkimi rozpoznawanymi we wszystkich specjalnościach medycznych. Rekrutacja do poszczególnych sieci prowadzona była w roku 2016 i tylko nieliczne ośrodki z naszego kraju spełniły bardzo wymagające kryteria pozwalające na uczestnictwo w sieciach. Kryteria te dotyczyły wiedzy i doświadczenia klinicznego zespołu, udokumentowanej działalności naukowej oraz adekwatnego zaplecza diagnostycznego. W tej wąskiej grupie znalazły się dwie kliniki z naszego szpitala, Klinika Neurologii prof. Anny Kostery-Pruszczyk i Klinika Hepatologii i Chorób Wewnetrznych prof. Piotra Milkiewicza. Poniżej wywiad z prof. Piotrem Milkiewiczem, którzy przybliża ideę ERN, mówi o korzyściach płynących z uczestnictwa w sieci ERN-RARE LIVER oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tej inicjatywy.

Link do wywiadu z prof. dr hab. n. med. Piotrem Milkiewiczem w pulsmedycyny.pl