Decyzją kapituły Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego oraz Jan Karski Educational Foundation, lek. Tomasz Głażewski z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został wyróżniony nagrodą Karski2020, za pomoc medyczną dla osób będących w kryzysie bezdomności.
Nagroda opatrzona datą 2020 odnosi się do szczególnie trudnego czasu naznaczonego pandemią, wywołaną COVID19.
Lek. Tomasz Głażewski jest założycielem Fundacji „Ambulans z Serca”, zaangażowany w pracę w Mokotowskim Hospicjum św. Krzyża, współpracuje ze schroniskami, ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami MONAR.
Serdeczne gratulacje dla Laureata.

Więcej informacji na stronie: https://www.jankarski.net/pl/wydarzenia-i-nowosci/wydarzenia/gen-karskiego-wreczenie-nagrod-spirit-of-jan-karski-award-i-karski2020.html

Fot. Ewa Radziewicz

Fot. Archiwum prywatne