W dniach 9-11 czerwca br., po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej odbył się unikatowy kurs pobierania i przechowywania narządów jamy brzusznej pochodzących od dawców zmarłych – International Donor Surgery and Organ Preservation Masterclass. Szkolenie, którego organizatorem była Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM, obejmowało część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. W kursie wzięło udział 22 lekarzy z Polski, Szwecji, Litwy i Bułgarii.

Tematyka i zakres zajęć objęły m.in.: ocenę i kwalifikację dawcy narządów, techniki chirurgiczne pobierania narządów – nerki, trzustki i wątroby, techniki przechowywania narządów, w tym użycie specjalistycznych pomp, które poza organizmem przepuszczają przez narząd nasycony tlenem płyn (mechaniczna perfuzja). Pompy umożliwiają lepsze wykorzystanie organów, których jest zbyt mało w stosunku do potrzeb.

Ćwiczenia na preparatach odbyły się w Centrum Edukacji Medycznej przy ulicy Brzeskiej w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej.

Grono wykładowców stanowiło 8 zagranicznych i 9 polskich specjalistów będących światowymi ekspertami w zakresie pobierania i przechowywania narządów.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Prezydent M. St. Warszawy. Kurs był akredytowany przez Europejską Radę Akredytacyjną ds. ustawicznego kształcenia medycznego (EACCME) działającą przy European Union of Medical Specialist (UEMS).

Źródło: WUM