Dr hab. n. med. Rafał Wiesław Stec, kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał wraz z zespołem nagrodę Ministra Zdrowia w zakresie działalności dydaktycznej za autorstwo nowoczesnego podręcznika akademickiego „Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dla lekarzy specjalizujących się w onkologii”.