Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, nagrodził prof. dr hab. n. med. Grzegorza Opolskiego – kierownika Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM za wybitne osiągnięcia naukowe w 2020 roku. Prof. Grzegorz Opolski, członek korespondent PAN, zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych, otrzymał nagrodę  za badania dotyczące chorób serca w szczególności wyrównanej choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności mięśnia serca, arytmii serca m.in. w aspekcie pandemii COVID-19.

Więcej informacji na stronie Polskiej Akademii Nauk
Grafika: PAN