Specjaliści z Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia zastawek do żył głównych. Procedura ta, jest nową obiecującą metodą leczenia pacjentów z niedomykalnością zastawki trójdzielnej, przeznaczoną dla grupy pacjentów,  którzy ze względu na wysokie ryzyko powikłań okołozabiegowych nie mogą zostać poddani klasycznej operacji kardiochirurgicznej.

Zabieg implantacji zastawek systemu TricValve do żyły głównej górnej i żyły głównej dolnej, został wykonany u pacjentki z ciężką niedomykalnością, wszczepionej przed laty chirurgicznie bioprotezy zastawki trójdzielnej. Procedura przeprowadzona została przez zespół w składzie: prof. Janusz Kochman, dr n. med. Adam Rdzanek (operatorzy); dr n. med. Piotr Scisło; dr hab. Agnieszka Kapłon Cieślicka, dr n. med. Radosława Piątkowski, dr n. med. Monika Budnik (echokardiografia); dr n. med. Radosław Piątkowski (kardiochirurg); dr Bożena Witkowska, dr Janusz Wilczyński (anestezjolodzy); dr n. med. Ewa Pędzich (opieka kliniczna); przy udziale zespołu pielęgniarek i techników: piel. Renata Makowska, piel. Monika Cyran, piel. Ewa Liszewska, tech. Nikodem Wittbrodt, tech. Sławomir Dziewulski. W ramach przygotowania do zabiegu korekcji wady zastawkowej, w czasie poprzedniej hospitalizacji Zespół Elektrostymulacji (prof. Marcin Grabowski, dr n. med. Marcin Michalak) implantował pacjentce bezelektrodowy stymulator serca typu Micra AV.

Implantacja zastawek do żył głównych, obok korekcji techniką brzeg-do-brzegu (link do notatki dotyczącej TriClip), jest kolejną metodą przezcewnikowego leczenia pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej, stosowaną w Klinice Kardiologii UCK WUM.