Prof. Urszula Demkow, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia. Premier Donald Tusk podpisał nominację 4 stycznia br.

Nowa wiceminister jest nie tylko wieloletnim pracownikiem WUM, lecz również jego absolwentką. Ma cztery specjalizacje: choroby wewnętrzne, alergologia, diagnostyka laboratoryjna oraz immmunologia. Ponadto jest ekspertem Komisji Europejskiej do spraw finansowania projektów w zakresie medycyny i Pełnomocnikiem Rektora WUM ds. Równego Traktowania. W swej pracy naukowej prof. Urszula Demkow skupia się na zagadnieniach związanych z chorobami rzadkimi, chorobami płuc, chorobami alergicznymi, immunologią kliniczną i doświadczalną, genetyką i diagnostyką laboratoryjną, zwłaszcza w powiązaniu z chorobami układu oddechowego, nowotworami oraz chorobami układowymi u dorosłych i u dzieci. Jest autorką 468 prac naukowych pełnotekstowych, 56 rozdziałów w książkach, 6 monografii, 430 doniesień zjazdowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach.