W UCK WUM miała miejsce pierwsza w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej hemodializa wykonana na przetoce tętniczo-żylnej wytworzonej metodą wewnątrznaczyniową.

Ta nowatorska procedura została wykonana 12 kwietnia br.  U chorego wykorzystano przetokę tętniczo-żylną wytworzoną małoinwazyjną metodą wewnątrznaczyniową 8 tygodni wcześniej. Dotychczasowe wytworzenie stałego dostępu naczyniowego do hemodializ wymagało klasycznej chirurgii. Postęp technik małoinwazyjnych spowodował istotny przełom w wytwarzaniu przetok tętniczo-żylnych do hemodializ. Nowatorski zabieg, wykonany 15 lutego b.r., polegał na wytworzeniu przetoki tętniczo-żylnej metodą wewnątrznaczyniową. Przy użyciu wprowadzonych do żyły łokciowej i tętnicy łokciowej dwóch bardzo cienkich, giętkich, magnetycznych cewników zbliżono do siebie naczynia, a następnie przy użyciu energii fal radiowych wytworzono szczelny otwór między nimi. Spowodowało to zwiększony przepływ krwi tętniczej z tętnicy do żyły. Dzięki temu osiągnięto arterializację żył powierzchownych ramienia, co pozwoliło na ich bezpieczną kaniulację, podłączenie do sztucznej nerki i przeprowadzenie skutecznej hemodializy.

Nowa metoda wytworzenia przetoki wymagała ścisłej współpracy wielospecjalistycznego zespołu złożonego z radiologów, chirurgów, anestezjologów oraz nefrologów: z II  Kliniki Radiologii, kierowanej przez prof. Olgierda Rowińskiego. W zabiegu uczestniczyli dr Vadym Matsibora i dr Rafał Maciąg, z Zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego,  dr Amro Alsharabi, dr Łukasz Wielocha, dr Łukasz Romanowski pod nadzorem prof. Tadeusza Grochowieckiego, z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, kierowanej przez doc. Pawła Andruszkiewicza,  dr Adam Makowski. Swój istotny wkład wniósł także średni personel medyczny – instrumentariuszki – Grażyna Nowakowska i Ewa Lewińska, mgr pielęgniarstwa i specjalista z pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii Jan Szymborski oraz technik elektroradiologii Jolanta Kubicka. W tej nowatorskiej operacji uczestniczył również światowej sławy specjalista w tej dziedzinie dr Tobias Steinke – kierownik kliniki naczyniowej w Düsseldorfie.

Wydaje się, że nowa metoda wewnątrznaczyniowego wytwarzania przetok do dializ może stać się w przyszłości alternatywą dla otwartej operacji chirurgicznej. Postęp technik małoinwazyjnych spowodował istotny przełom w wytwarzaniu przetok tętniczo-żylnych do hemodializ. Zabieg hemodializy przebiegł prawidłowo. Został wykonany pod nadzorem dr n.  med. Pawła Żebrowskiego i  Urszuli Jabłońskiej, specjalistki pielęgniarstwa nefrologicznego, oddziałowej Stacji Dializ Klinki. Pacjent czuje się dobrze. Obecnie znajduje się pod opieką Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, kierowanej przez prof. Jolantę Małyszko. Do czasu zabiegu chory był otoczony ambulatoryjną opieką nefrologiczną dr Małgorzaty Dębowskiej.