W Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM po raz pierwszy w Polsce specjaliści zastosowali kamizelkę defibrylującą WCD (ang. wearable cardioverter-defibrillator) u 10-letniej dziewczynki z kardiomiopatią rozstrzeniową, niewydolnością serca i złożoną arytmią komorową, czekającej w trybie pilnym na przeszczepienie serca. Dziesięciolatka jest najmłodszym pacjentem w Polsce, u którego dotychczas  zastosowano tę metodę i pierwszym chorym, zarówno wśród dorosłych jak i dzieci, u którego kamizelka została użyta jako pomost do przeszczepu serca (bridge to transplant). Do czasu transplantacji kamizelka będzie minimalizowała ryzyko nagłego zgonu sercowego.

Tę nowatorską metodę wdrożyli w naszej klinice dr Piotr Wieniawski i dr Katarzyna Łuczak-Woźniak. Korzystali z doświadczenia prof. Marcina Garbowskiego, kierownika Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, który stosował kamizelkę WDC u dorosłych pacjentów – informuje prof. Bożena Werner, kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM.

Więcej szczegółów: https://www.wum.edu.pl/node/17271?fbclid=IwAR2TsOlo4-d93ojNosQ4U-0P5nNdDeUpL71VYMqkkyH-lhNxQyTUT-FnFcY

Fot.: WUM