O NAS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia Nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących akt o połączeniu, z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęło swoją działalność Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM).

Dane rejestrowe nowego podmiotu: 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036
Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000018598

UCK WUM powstało w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny tj.:

  • Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

  • Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

  • Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

UCK WUM prowadzi taką samą działalność jak dotychczasowe szpitale kliniczne i udziela świadczeń zdrowotnych w niezmienionym zakresie w dotychczasowych lokalizacjach, które z dniem 1 stycznia 2019 roku stały się następującymi zakładami leczniczymi UCK WUM:

  • Centralny Szpital Kliniczny, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa

  • Przychodnia Specjalistyczna Banacha, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa

  • Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa

  • Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa

  • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

  • Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Dotychczasowe dane teleadresowe w lokalizacjach, numery rachunków bankowych, numery umów z Narodowym Funduszem Zdrowia pozostają bez zmian.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. UCK WUM z mocy prawa wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotami były dotychczasowe szpitale kliniczne, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Robert Tomasz Krawczyk
Dyrektor UCK WUM,
Dyrektor Lokalizacji Żwirki i Wigury
Maciej Zabelski
Dyrektor Lokalizacji
Banacha
Marzena Kowalczyk
p.o. Dyrektor Lokalizacji
Lindleya