POBIERANIE WYMAZU

Wskazania do pobrania wymazu

Pobieranie wymazu na SARS CoV-2 u pracowników UCK DSK zgodnie z procedurą IN.20/EP.16

W kontenerze pobierane są wyłącznie testy RT-PCR – przed zgłoszeniem się do pobrania prosimy o wystawienie skierowania przez pracownika mającego dostęp do KRM. W godzinach poza pracą kontenera wymazy RT-PCR są pobierane w Oddziałach.

Testy antygenowe powinny być pobierane w oddziale zatrudnienia pracownika – mogą zostać wykonane przez lekarzy, ratowników, pielęgniarki. Wynik każdego testu antygenowego powinien zostać odnotowany w KRM.

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku prosimy o poinformowanie zespołu ds. COVID-19 (link do kontaktów)

Gdzie i kiedy?

Pobieranie wymazu odbywa się w kontenerze ustawionym niedaleko wejścia do DSK – pomiędzy wejściem do IP COVID-19 a wejściem do SOR.
Pobranie wymazu odbywa się w dni robocze wyłącznie w godzinach 8:30 – 11:30, w weekendy wyłącznie 9:00-10:30.