Przypominamy pracownikom, pacjentom oraz osobom przebywającym na terenie UCK WUM, że nadal obowiązują zasady sanitarne w okresie zagrożenia epidemicznego.  Zgodnie z zaleceniem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego dr n. med. Grażyny Cholewińskiej konieczne jest dalsze przestrzeganie zasad.  Osoby odwiedzające pacjentów w szpitalu, podczas przebywania w sali chorych muszą używać masek chirurgicznych oraz dbać o higienę rąk. W obecnej, wiosennej fali pandemii, obserwuje się znaczącą liczbę pacjentów z ostrą infekcją SARSCoV2, u których do zakażenia doszło podczas hospitalizacji w różnych oddziałach szpitalnych. Dotyczy to głównie pacjentów starszych, długo hospitalizowanych, wymagających intensywnej pielęgnacji.