W dniu wyborów, 15 października 2023 r. na terenie UCKWUM będą działały dwie komisje wyborcze dedykowane dla pacjentów, personelu i rodziców/opiekunów pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

W Centralnym Szpitalu Klinicznym, przy ul. Banacha 1a, w godzinach od 9.00 – 21-00 działać będzie komisja nr 1117. Punkt wyborczy znajduje się w sali nr 31, w bloku D, na parterze. W tej komisji mogą głosować pacjenci i personel przebywający w CSK oraz personel i rodzice/opiekunowie dzieci z DSK.

Urna pomocnicza dla pacjentów leżących CSK oraz dla pacjentek hospitalizowanych w Klinice  Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii DSK UCK WUM uruchomiona będzie w godzinach 15:00-18:00. W celu sporządzenia listy pacjentek do których należy przyjść z urną pomocniczą prosimy dzwonić do lokalu wyborczego w dniu wyborów w godzinach od 9:00–11:00  pod nr tel. 22 599 11 11.

W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindleya 4, w godzinach od 10.00 – 21.00 działać będzie komisja nr 1116. Punkt wyborczy znajduje się w poczekalni nr 2 przy Ambulatorium Ortopedycznym, w pawilonie nr 20 (główny budynek, parter).

Urna pomocnicza dla pacjentów leżących uruchomiona będzie w godzinach 15:00-17:00. W celu sporządzenia listy pacjentów hospitalizowanych w SKDJ UCK WUM, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przybyć do lokalu wyborczego, należy w dniu 15.10.2023r. w godzinach 10.00 – 12.00 przekazać do Komisji Wyborczej wykaz w/w pacjentów.

Z punktów wyborczych na terenie UCK WUM mogą korzystać pacjenci oraz rodzice/opiekunowie dzieci (w komisji 1117) i personel pracujący w niedzielę wyłącznie z pobranym wcześniej zaświadczeniem o możliwości głosowania w komisji innej niż miejsce zamieszkania.

Dla wszystkich pozostałych punkt wyborczy będzie niedostępny.