Kapituła Konkursu  pod przewodnictwem dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, złożona z 40 praktyków ochrony zdrowia i zwycięzców poprzednich edycji, wybrała najlepsze projekty w 7 kategoriach.

W tym roku w kategoriiInnowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia” pierwsze zwycięskie miejsce przyznane zostało  Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCKWUM kierowanej przez dr hab. Pawła Łęgosza za połączone projekty: „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego – zabieg jednego dnia” i „Zastosowanie implantów drukowanych w technologii 3D szytych na miarę, w operacjach pierwotnych, rewizyjnych i onkologicznych stawu biodrowego”.

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – za projekt „Rodzic członkiem zespołu terapeutycznego noworodka” został finalistą w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia Nagrodę odebrał dyrektor Michał Buczyński

Z kolei w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych” gronie finalistów znalazł się Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM z projektem  – „Interdyscyplinarny Zespół Dostępów Naczyniowych i Infuzji realizujący strategię wyboru i utrzymania dostępu naczyniowego”. Nagrodę w imieniu szpitala odebrała dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych Marzena Kowalczyk

W kategorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług” do grona finalistów został zakwalifikowany projekt „Endopedia – Pierwsza polska aplikacja mobilna dla pacjentów poddawanych aloplastyce stawu biodrowego i kolanowego” stworzony przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM

Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które
szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Organizatorem jest Idea Trade

Patronat Honorowy sprawują NFZ, ZUS, Rzecznik Praw Pacjenta, CIOP PIB, Narodowy Instytut Geriatrii i Reumatologii